Sinds 1 januari 2019 moet een belastingplichtige die aanspraak wil maken op teruggaaf van omzetbelasting, binnen zes maanden na afloop van het jaar waarin het recht op teruggaaf is ontstaan een verzoek indienen bij de inspecteur om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte. Tot die datum gold een dergelijke tijdsdrempel niet voor het aanvragen van een aangiftebiljet waarbij de aangifte leidde tot een teruggave van omzetbelasting.

In de praktijk zien wij dat mensen vaak lang wachten met het terugvragen van btw. Mogelijk heeft de leverancier of aannemer (bij nieuwbouw) hen niet op de deadline voor indiening van het teruggaveverzoek gewezen. De beperking van de teruggavetermijn betekent dat, wanneer er in 2019 is geïnvesteerd, vóór 1 juli 2020 een verzoek tot registratie voor de btw bij de Belastingdienst moet zijn gedaan.

Is het recht op teruggaaf van btw ontstaan in een kalenderjaar vóór 2019, dan geldt er overgangsrecht. Er is dan, ongeacht het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft, nog tot 1 juli 2019 de mogelijkheid om de btw terug te vragen.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!