Alle sectororganisaties binnen het onderwijs hebben samen met de decentrale overheden waarmee zij participeren in de Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW), een eigen stichting opgericht. Zo willen zij hun werkgeversrol versterken en samen meer invloed kunnen uitoefenen op belangrijke thema’s als het arbeidsmarktbeleid, banenafspraken, pensioen en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

Rinda den Besten, voorzitter van de ZPW en de PO-Raad: “We kunnen onze kennis delen en onze krachten bundelen, zodat we een belangrijke gesprekpartner zijn voor onder andere het kabinet, pensioenfonds ABP en andere werkgeversorganisaties.’’

ZPW behartigt de gemeenschappelijke werkgeversbelangen van de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs, universiteiten, onderzoeksinstellingen, universitair medische centra, gemeenten, provincies en waterschappen.

De stichting ZPW is opgericht op 23 mei 2019. Het bestuur bestaat naast Den Besten onder andere uit vertegenwoordigers van de VO-raad, MBO Raad, VSNU en de Vereniging Hogescholen.

De samenwerking met de kabinetssectoren blijft belangrijk, onderstreept het bestuur van de nieuwe stichting. Alleen krijgen de sectoren meer mogelijkheden om beleid en nieuwe wet- en regelgeving vanuit hun rol als werkgever te beïnvloeden.

 

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!