Het reglement van het Vervangingsfonds kent op 1 januari 2018 een aantal wijzigingen. De belangrijkste veranderingen ten opzichte van 2017 zijn:

  • Niet langer opvragen evaluatierapport eigenrisicodragerschap
  • Opheffen wachttijd twee maanden
  • Opheffing taakonderscheid directieleden
  • Wijziging gemiddelde normatieve vervangingskosten bij de stop-loss variant van de financiele varianten voor eigenrisicodragers (wijzigingsbesluit Staatscourant)

Download hier het reglement per 1 januari 2018.

In 1992 richtten de sociale partners in het onderwijs de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs op met als doel het bieden van waarborgen aan aangeslotenen voor de kosten voor vervanging bij afwezigheid van personeel en het
invoeren en in stand houden van bedrijfsgezondheidszorg in het primair onderwijs, alsmede het bevorderen en bewaken van die zorg. Het bestuur stelt, conform het bepaalde op grond van artikel 183, vierde lid van de WPO juncto artikel artikel 169, vierde lid van de WEC, het Reglement vast waarin bepaald wordt welke rechten de aangeslotenen in het kader van de taakuitoefening van de stichting, als
hierboven genoemd, jegens de stichting kunnen doen gelden en tot welke verplichtingen de aangeslotenen jegens de stichting zijn gehouden.

 

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!