De Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 is gewijzigd. Deze gewijzigde regeling is ook al in de Staatscourant gepubliceerd. Daardoor kunnen instellingen (weer rechtmatig) lenen bij onder andere gemeenten, pensioenfondsen en verzekeraars. Het uitgangspunt blijft dat instellingen risicoarm moeten lenen.

Instellingen kunnen lenen bij financiële ondernemingen, overheden, organisaties of fondsen, waarbij de risico’s beperkt zijn. Dat houdt in dat de verstrekkers van de leningen voldoende vermogend zijn, geen hoger rentetarief in rekening brengen dan in de markt gangbaar is en geen aanvullende financiële of niet-financiële eisen stellen.

Instellingen voor primair- en voortgezet onderwijs hebben met betrekking tot de huisvesting een relatie met de gemeente. Daarom ligt het voor de hand dat zij bij gemeenten lenen, redeneert het ministerie van OCW. De regeling uit 2016 liet daarvoor echter geen ruimte.

De wijziging treedt met terugwerkende kracht per 1 juli 2016 in werking.
De regeling is te vinden op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-71093.html

 

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!