In de WNT-regeling (wet Normering topinkomens) voor onderwijsinstellingen is met ingang van 2022 een wijziging doorgevoerd. Het gaat om de bepaling van de bezoldigingsklasse. Deze klasse wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van complexiteitspunten. Deze complexiteitspunten zijn onder andere bepaald aan de hand van het driejaars gemiddelde van de totale baten in de jaren t-2, t-3 en t-4; en het driejaars gemiddelde van het aantal leerlingen, deelnemers of studenten per 1 oktober van diezelfde jaren.
Vanaf 2022 is dit anders geregeld. U gaat dan niet langer uit van een driejaars gemiddelde, maar alleen van de waarde in jaar t-2. Voor 2022 wordt voor de complexiteitspunten gekeken naar de totale baten uit 2020 en het aantal leerlingen, deelnemers of studenten op 1 oktober 2020. Heeft u de klasse-indeling voor 2022 al vastgesteld? Dan kunt u controleren of deze een aanpassing nodig heeft.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!