Het wetsvoorstel voor de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 is met een ruime meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer. De nieuwe regels moeten het aanbesteden efficiënter en effectiever maken. De wijzigingen zijn noodzakelijk omdat de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen voor 18 april 2016 door de lidstaten geïmplementeerd moeten zijn. Het wetsvoorstel wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de Eerste Kamer.

Minister Kamp gaat ervan uit dat de inwerkingtreding per 1 juli 2016 haalbaar is. Hiermee heeft hij de deadline van 18 april is dus niet gehaald. De nieuwe regels stellen aanbesteders in staat om overheidsopdrachten beter te gebruiken om strategische, maatschappelijke doelen zoals milieu, innovatie, werkgelegenheid en maatschappelijke integratie te bereiken.

Ook drie van negen amendementen zijn aangenomen. De wettelijke verplichting voor het gebruik van de Gids Proportionaliteit (verplicht bij de Aanbestedingswet) wordt uitgebreid naar de speciale-sector bedrijven. De motiveringsplicht is ook van toepassing op het criterium ‘laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit’. Het vaststellen van de economisch meest voordelige inschrijving uitsluitend op grond van de laagste prijs of kosteneffectiviteit, is niet toegestaan voor door het bestuur aangewezen categorieën aanbestedende diensten en soorten opdrachten.

Er zijn tien moties ingediend, zeven zijn aangenomen. Dat zijn: verhoging van de Europese aanbestedingsdrempels, uitbreiding van de Gids Proportionaliteit, aanbestedingsprocedures die te laat zijn ingetrokken, voorkomen van onnodig clusteren van opdrachten, monitoren van de capaciteit en doorlooptijden van de Commissie van Aanbestedingsexperts, tegengaan van onnodig samenvoegen van opdrachten en ruimte bieden voor het testlab.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!