Een samenwerkingsschool is een school waarin zowel openbaar onderwijs als bijzonder onderwijs gegeven wordt. Sinds 2011 is het wettelijk toegestaan om een samenwerkingsschool te vormen. Hier is in de praktijk echter nauwelijks gebruik van gemaakt, terwijl de samenwerkingsschool een oplossing kan bieden in gebieden met leerlingendaling. De huidige regeling rond de samenwerkingsschool is te ingewikkeld. Daarom worden nu samenwerkingsscholen buiten de wettelijke regeling gevormd, de zogenaamde informele samenwerkingsscholen. Het wetsvoorstel wil het vormen van een samenwerkingsschool vereenvoudigen. De wetgever is van mening dat de samenwerkingsschool wel een uitzondering moet blijven in verband met het in de Grondwet verankerde onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs.

Het wetsvoorstel bevat voorstellen om:

  • de voorwaarden voor de totstandkoming van een samenwerkingsschool anders vorm te geven.
  • waarborgen te bieden voor de gelijkwaardigheid tussen het openbaar en bijzonder onderwijs.
  • zoveel mogelijk aan te sluiten bij de praktijk op schoolniveau.

Het wetsvoorstel maakt het vormen van een formele samenwerkingsschool aantrekkelijker voor scholen die er nu voor kiezen om wel als samenwerkingsschool te opereren, maar hier geen formele waarborgen voor bieden. Het voorstel biedt daarmee meer ruimte voor scholen om leerlingendaling het hoofd te bieden en ook meer rechtszekerheid voor ouders.

Op de website http://www.internetconsultatie.nl/samenwerkingsschool, kunt u het wetsvoorstel vinden en ook uw mening daar over geven. De consultatieperiode sluit op 15 december 2014.

Concept regeling Wet Samenwerkingsschool 116 kB (download)
Ontwerp toelichting Memorie van Toelichting 110 kB (download)

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!