Over een klein jaar, op 1 januari 2020, treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in werking. Vanaf die datum vallen werknemers van besturen in het openbaar primair en voortgezet onderwijs niet meer onder het ambtenarenrecht, maar onder het private arbeidsrecht op grond van het Burgerlijk Wetboek.

Voor schoolbesturen in het bijzonder onderwijs en voor samenwerkingsscholen en -besturen verandert er niets.

De nieuwe wet leidt ertoe dat de Wet werk en zekerheid (Wwz) en het Burgerlijk Wetboek gaan gelden voor het openbaar onderwijs. Dit zal grote gevolgen hebben; zo gaan de ketenregeling en het BW-ontslagrecht ook voor het openbaar onderwijs gelden. In de toekomst moet het UWV of de kantonrechter eerst toestemming geven voor het ontslag. Wel moet de werkgever, net als nu al in het openbaar onderwijs, een in de cao genoemde grond voor het ontslag hebben.

Door de nieuwe wet wordt de (eenzijdige) aanstelling van zittende medewerkers automatisch omgezet in een (tweezijdige) arbeidsovereenkomst. Met ambtenaren die na 1 januari 2020 in dienst treden, wordt een arbeidsovereenkomst gesloten. De bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek over arbeidsovereenkomsten gaan gelden. De Wet Werk Zekerheid (WWZ) wordt ook van toepassing op het openbaar onderwijs.

De gedachte achter de nieuwe Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is, dat de arbeidsverhoudingen bij de overheid gelijk moeten zijn aan die in het bedrijfsleven.

 

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!