Op 26 mei j.l. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen. Gemeenten, provincies, waterschappen en andere publiekrechtelijke rechtspersonen die een onderneming drijven worden per 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Wat betekent dit voor u?

De wettekst staat vast, de parlementaire behandeling is voltooid, dus alle betrokken overheidslichamen kunnen zich nu gericht voorbereiden op de aankomende belastingplicht. Maar zoals vaak bij een nieuwe wet blijven open eindjes over. Hoe pakt in de praktijk een en ander voor uw organisatie uit?

In een eerder bericht gaven wij aan hoe u zich het beste kunt voorbereiden op de ontwikkelingen door alvast te beginnen met het inventariseren van belastingplichtige activiteiten en de financiële impact, personeel op te leiden, en een goede planning te maken voor benodigde acties. HORLINGS kan u hierbij op verschillende manieren bijstaan, bijvoorbeeld met documentatie over de nu aangenomen wet of  met advisering bij de administratieve inrichting van organisatie van commerciële activiteiten die leiden tot belastingplicht.

Contact

Onze belastingadviseurs adviseren en begeleiden u graag bij uw aankomende belastingplicht.

Bron: Eerste Kamer, 26 mei 2015, 34003.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!