Vanaf januari 2023 wordt de bekostiging van het primair onderwijs vereenvoudigd. Het ministerie van Onderwijs bracht een brochure uit waarin zij uitlegt hoe deze bekostiging er uit komt te zien. Op basis hiervan ontwikkelde de PO-Raad een model waarmee je kunt berekenen hoe de bekostiging van een organisatie per 1 januari 2023 wordt vastgesteld.
Met behulp van een excelmodel kun je berekenen hoe de bekostiging per 2023 tot stand komt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van indicatieve bedragen, gebaseerd op de huidige bekostiging en van het aantal leerlingen per 1 februari 2021.
De brochure van OCW legt stapsgewijs uit hoe de bekostiging voor scholen in het primair onderwijs en samenwerkingsverbanden op basis van de nieuwe systematiek wordt berekend.
Er komt een meer eenvoudige bekostigingssystematiek omdat het huidige systeem als complex, sturend en lastig voorspelbaar wordt gezien.


Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!