Leraren die verder willen professionaliseren, kunnen tot en met 30 juni 2019 een lerarenbeurs aanvragen. Met dit geld kunnen bevoegde leraren een bachelor- of masteropleiding of een postinitiële masteropleiding volgen. Ook een premaster- of schakelprogramma dat voorafgaat aan een universitaire masteropleiding, komt in aanmerking. De werkgever van de leraar krijgt subsidie om een vervanger aan te stellen.

De lerarenbeurs bestaat uit een vergoeding voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Daarnaast kan de werkgever subsidie krijgen om de studerende leraar studieverlof te geven. De lerarenbeurs is een voorwaardelijke gift. Om de beurs te houden, moet de leraar minimaal 15 studiepunten per studiejaar halen.

De lerarenbeurs kan worden aangevraagd in Mijn DUO.

In aanmerking komen mensen met onderwijsbevoegdheid óf leraren in het hbo met minimaal een bachelordiploma. Ontvangers van de beurs werken, of werkten de afgelopen twaalf maanden, bij een bekostigde school of orthopedagogisch didactisch centrum, eventueel met een tijdelijk- of invalcontract. Zzp’ers komen niet in aanmerking. Aanvragers moeten minimaal 20% van hun werktijd lesgeven, inclusief voorbereiding en nakijkwerk. Deze laatste voorwaarde geldt niet voor intern begeleiders, zorgcoördinatoren, remedial teachers en ambulant begeleiders.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!