Een nieuwe website geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven van schoolbesturen. Deze kunnen ook onderling worden vergeleken. Zo wordt het gemakkelijker voor besturen, leraren, ouders en leden van de medezeggenschapsraad om in gesprek te gaan over het huishoudboekje van de school.

Scholen bepalen zelf waar zij hun geld aan uitgeven. De laatste jaren is er echter meer vraag naar inzicht in hoe zij dat aanpakken. Deze website van het ministerie van OCW komt aan die behoefte tegemoet.

De website laat zien wat een schoolbestuur uitgeeft aan bijvoorbeeld personeel of huisvesting, en hoeveel er binnenkomt aan ouderbijdragen. Dat wordt per sector inzichtelijk gemaakt.

Volgens OCW kunnen schoolbesturen de website gebruiken om met leraren en ouders in gesprek te gaan over de inkomsten en de uitgaven.

Minister Van Engelshoven: ‘Besturen leggen al verantwoording af in hun jaarverslag, maar het is goed dat ze ook actief het gesprek hierover aangaan. Daardoor krijgen leraren meer inzicht in de financiën van hun school en bestuur en krijgt het bestuur meer betrokkenheid van de medewerkers.’

Er staat geen duiding van de cijfers online; besturen lichten zelf hun financiën toe in hun jaarverslag. Per school kunnen de omstandigheden heel verschillend zijn en dat zorgt voor afwijkende cijfers. Daarom is het gesprek op de school belangrijk, vindt het ministerie.

Als je overigens zelf enige handigheid hebt met Excel en je weg weet te vinden op de site van DUO, kun je deze en andere gegevens zelf downloaden. Maar deze website is een prima initiatief.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!