Het is belangrijk dat medewerkers in het onderwijs werken aan hun eigen ontwikkeling, zodat ze duurzaam inzetbaar blijven. Leerkrachten die gezond, gemotiveerd, met plezier, competent en productief werken, dragen immers bij aan de kwaliteit van onderwijs.
In de CAO voor PO en VO zijn daarom vorig jaar nieuwe regelingen opgenomen voor duurzame inzetbaarheid (PO) en persoonlijk budget (VO). Vanaf de jaarrekening 2015 moeten hiervoor voorzieningen worden opgenomen. Het is belangrijk dat u voor de jaarrekeningcontrole 2015 heeft geïnventariseerd of medewerkers van de regeling gebruikmaken, zodat een goede inschatting van de benodigde voorziening kan worden gemaakt.
De duurzame inzetbaarheidsregeling bestaat uit drie elementen. Elke medewerker krijgt een budget van 40 uur per jaar, startende leraren krijgen daarboven een bijzonder budget van 40 uur per jaar en oudere werknemers krijgen vanaf hun 57e een bijzonder budget van 130 uur per jaar. Alles wordt toegekend naar rato van de omvang van het dienstverband.

BAPO is verdwenen
Met de invoering van deze regeling is de BAPO afgeschaft. Onder andere de toegenomen vitaliteit van mensen, de gestegen levensverwachting en daarmee samenhangend de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd naar 67 jaar, gaven daartoe aanleiding. Het doel van de BAPO-regeling was het verhogen van de arbeidsparticipatie van oudere personeelsleden. Met de nieuwe regeling wil de cao erin voorzien dat alle werknemers in staat zijn op een gezonde en verantwoorde wijze hun bijdrage te leveren aan goed onderwijs. Daarom worden er faciliteiten geboden waarin personeelsleden hun eigen keuzes kunnen maken.

Er geldt een overgangsregeling voor werknemers in het PO die op 30 september 2014 BAPO-verlof hadden, in het VO is de peildatum 31 juli 2014. Werknemers in het VO kunnen gedurende vijf jaar alsnog gebruikmaken van de overgangsregeling, terwijl in het PO geldt: wie nog niet gebruikmaakte van BAPO kan niet alsnog een beroep op de (overgangs)regeling doen.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!