Er is nog geen nieuw bekostigingsmodel voor het voortgezet onderwijs. Tijdens de uitwerking van het model werd namelijk duidelijk dat met een aantal gevolgen geen rekening was gehouden. Dit heeft ertoe geleid dat het ministerie van OCW in de komende weken met een aantal schoolbesturen stilstaat bij twee specifieke problemen.
Het bekostigingsmodel is een uitwerking van een afspraak uit het sectorakkoord vo en sluit aan bij de uitgangspunten die de ALV van de VO-raad eraan heeft gesteld. De twee problemen die nu op tafel liggen, zijn de gevolgen voor het techniekonderwijs en de gevolgen voor besturen uit krimpgebieden, al dan niet in combinatie met een negatieve verevening passend onderwijs. OCW neemt de uitkomsten van de gesprekken mee in de verdere ontwikkeling van de vereenvoudigde bekostiging.

De VO-raad laat weten nog steeds achter het voorgestelde model te staan. Het ministerie van OCW heeft besloten om de tool te publiceren op het moment dat er antwoorden zijn op de nog openstaande vragen en het model verder is geconcretiseerd. We houden u op de hoogte!

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!