De PO-Raad, VO-raad en VNG hebben staatssecretaris Dekker een voorstel gedaan voor een duidelijker verantwoordelijkheidsverdeling ten aanzien van renovatie en nieuwbouw van scholen.

De Raden en VNG stellen het volgende voor:

  • Elke gemeente moet een Integraal Huisvestingsplan (IHP) opstellen waarover Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) wordt gevoerd. In het IHP bepalen schoolbesturen en gemeente samen welke schoolgebouwen wanneer gerenoveerd of vervangen worden
  • Renovatie wordt als voorziening in de wet opgenomen en wordt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolbesturen en gemeenten
  • De schoolbesturen worden verplicht een Meerjarig Onderhoudsplan (MOP) per schoolgebouw op te stellen. In het OOGO worden MOP’s en IHP op elkaar afgestemd
  • Gemeenten stellen jaarlijks een budgetplafond vast en richten voor meerdere jaren een voorziening in. Het investeringsverbod voor schoolbesturen in het primair onderwijs wordt aangepast

De staatssecretaris stelt dat het voorstel voldoende mogelijkheden biedt voor verbetering van het stelsel. Hij gaat met partijen in overleg over nadere uitwerking. Er moeten in deze uitwerking nog vragen worden beantwoord als:

  • Hoe moet dit juridisch worden vormgegeven?
  • Hoe worden de onderlinge verantwoordelijkheden van gemeenten en schoolbesturen precies belegd?
  • Wat zijn de financiële consequenties van het plan?
  • Op welke wijze moet het investeringsverbod worden aangepast?
  • Welke extra lastendruk levert dit op voor schoolbesturen en gemeenten?

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!