De VO-raad doet een beroep op zijn leden om dat deel van het in de zomer gesloten loonakkoord dat betrekking heeft op 2015 in november uit te betalen. Ondanks het feit dat het nog niet gelukt is een cao voor het vo af te sluiten hebben mensen nu recht op deze salarisverhoging. De vakcentrales waartoe CNV Onderwijs en FvOv behoren zijn partij bij het loonakkoord. De VO-raad zal met de bonden in november de onderhandelingen voor een nieuwe CAO VO voortzetten.

Lees de belangrijkste vraag-en-antwoorden over de loonsverhoging voor 2015

NAWERKING CAO 2014-2015

De ‘oude’ cao heeft nawerking, dat biedt zekerheid en duidelijkheid aan werknemers. De eenzijdige loonsverhoging is een blijk van waardering aan alle werknemers in de vo-sector en is analoog aan de centraal afgesproken loonruimte-overeenkomst publieke sector. Het overgangsrecht voor de transitievergoeding geldt nog steeds voor werknemers die aanspraak maken op een bovenwettelijke WW-uitkering.

SALARISVERHOGING

De VO-raad stelt voor om onderstaande salarisverhoging, in lijn met de loonruimte-overeenkomst voor 2015, uit te voeren:

  • Met terugwerkende kracht per 1-1-2015 met 0,8%
  • Met terugwerkende kracht per 1-9-2015 met 1,25%
  • Alle werknemers die op 1 september 2015 in dienst waren van de werkgever, ontvangen een eenmalige uitkering van 500 euro bruto (op basis van een normbetrekking). Omstandigheden waarbij sprake is van een gedeeltelijke doorbetaling van de bezoldiging vanwege ouderschapsverlof, ziekte en ouderenverlof, hebben geen invloed op de hoogte van de eenmalige uitkering. Ook in die gevallen geldt voor de hoogte van de eenmalige uitkering de formele gemiddelde normbetrekking. Medewerkers die in het kader van buitengewoon verlof op 1 september 2015 geen (volledige) bezoldiging ontvingen of waarvan om die reden de bezoldiging was teruggebracht tot het te verhalen gedeelte van de pensioenpremie, hebben geen (volledige) aanspraak op de eenmalige uitkering.

CAO-ONDERHANDELINGEN CONTINUEREN

Sociale partners zetten in november het cao-overleg voort. Op de agenda staan nog de nodige onderwerpen die in een nieuwe cao een plaats moeten krijgen. Hierbij wordt uiteraard de loonruimte 2016 uit de loonruimte-overeenkomst publieke sector betrokken. Daarnaast zal in ieder geval gesproken worden over een hervorming van het sociale zekerheidsstelsel, alsook de spaartermijn van het persoonlijk budget.

Bron: VO-raad

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!