Met ingang van 1 januari 2015 dalen de premies van het Vervangingsfonds (Vf) van 7,7 naar 6,5 procent. Het betreft zowel de verplichte als de vrijwillige aansluiting.

De daling van de premies hangt volgens het Vf samen met de terugdringing van het aantal onrechtmatige declaraties. De kosten daarvan drukten onevenredig hoog op het collectief. De premies kunnen ook omlaag doordat het Vf per 1 januari 2015 de vervanging bij rechtspositioneel verlof niet meer vergoedt.

Daarnaast ontwikkelt het verzuim in het primair onderwijs zich gunstiger dan het Vf had ingeschat en is het eigen vermogen van het Vf binnen de bandbreedte gekomen die het ministerie van OCW voorschrijft. Schoolbesturen hoeven dus niet langer bij te dragen aan de verbetering van de vermogenspositie van het fonds.

Ook de premie voor eigenrisicodragers gaat omlaag: van 0,22 naar 0,21 procent.

Bron: VOS/ABB

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!