Samenwerkingsverbanden moeten voor 1 februari 2021 een gezamenlijk plan indienen om de reserves terug te dringen tot aan de signaleringswaarde. Als dit niet gebeurt of het plan niet wordt goedgekeurd, wordt het ondersteuningsbudget van alle samenwerkingsverbanden voor schooljaar 2021-2022 generiek gekort.
Individuele samenwerkingsverbanden kunnen dit geld weer terug krijgen als zij onder de signaleringswaarde van de Inspectie van het Onderwijs zitten, of als zij een eigen plan opstellen om de reserves af te bouwen. Dat plan moet worden afgestemd met de ondersteuningsplanraad en intern toezicht.
De Sectorraad swv VO, het netwerk LPO, de PO-Raad en de VO-raad hebben samen een werkgroep opgezet voor het maken van een gezamenlijk plan. Deze werkgroep zal een beeld schetsen van de stand van de reserves en de eventuele bestedingsplannen. Op basis van dat beeld wordt gekeken hoe eventuele bovenmatige reserves doelmatig kunnen worden ingezet.
Als het sectorplan is goedgekeurd, maken de individuele samenwerkingsverbanden hun eigen plannen. De deadline hiervoor is 1 mei 2021. Deze plannen moeten in lijn zijn met het gezamenlijke plan. In het eigen plan moeten samenwerkingsverbanden concreet aangeven hoe zij de eventuele boventallige reserves willen verminderen.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!