De PO-Raad pleit voor een versimpeling van de bekostiging van het primair onderwijs. Dat moet ertoe leiden dat schoolbesturen beter zicht hebben op hoeveel geld ze jaarlijks te besteden hebben. Ook maatschappij en politiek krijgen hierin dan beter inzicht, zegt de brancheorganisatie voor het primair onderwijs.

De huidige bekostiging is opgebouwd uit veel verschillende onderdelen, die op verschillende momenten in het jaar worden uitbetaald. Maar liefst vijftig verschillende parameters bepalen wat een schoolbestuur jaarlijks krijgt voor het onderwijs. Het totaalbedrag wordt uitbetaald als lumpsum. Schoolbesturen bepalen in overleg met hun medezeggenschapsraad waaraan ze het geld uitgeven.

Dit systeem schept regelmatig verkeerde verwachtingen, vindt de PO-Raad. De verschillende parameters worden vaak gezien als verplichtingen waaraan het geld moet worden besteed. En die verwachtingen worden niet altijd waargemaakt.

Een ander probleem is dat schoolbesturen vaak pas tijdens het schooljaar te weten komen hoeveel zij precies te besteden hebben. Soms ontvangen ze geld pas laat in het schooljaar of zelfs na afloop. Dat leidt tot misverstanden: als dit geld vervolgens niet is uitgegeven, lijkt het alsof scholen een grote reserve hebben opgebouwd.

De PO-Raad adviseert om het aantal parameters terug te brengen en scholen per kalenderjaar te bekostigen in plaats van per schooljaar. Zij staat niet alleen: ook de Onderwijsraad pleitte er onlangs voor de bekostiging te vereenvoudigen.

 

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!