De subsidie voor het verbeteren van de ventilatie op scholen zou onderdeel moeten uitmaken van een integrale aanpak van schoolgebouwen, vinden de PO-Raad, VO-raad en VNG. Zij wijzen er bovendien op dat gemeenten en schoolbesturen hun aandeel van 70% van de bekostiging niet kunnen opbrengen.
Minister Arie Slob stelde eind vorig jaar 360 miljoen euro beschikbaar om de ventilatie in schoolgebouwen te verbeteren. Een mooie stap van het kabinet, vinden de PO-Raad, VO-raad en VNG. Maar nu de eerste 100 miljoen euro van het totale bedrag zijn vrijgekomen, ervaren schoolbesturen en gemeenten drempels in deze subsidieregeling. Zij vragen de minister in een brief om rekening te houden met deze knelpunten wanneer het tweede gedeelte van het geld beschikbaar komt.
Er is volgens hen behoefte aan een integrale aanpak van schoolgebouwen, waarbij ook gekeken wordt naar aanpassingen van het gebouw om passend onderwijs mogelijk te maken. Bovendien worden schoolbesturen en gemeenten geacht om 70% van het voor ventilatie benodigde bedrag op te brengen. Het Rijk neemt 30% van de kosten op zich. De bekostiging voor schoolgebouwen schiet nu al tekort, waardoor dit nu vaak ten koste gaat aan de inzet voor onderwijspersoneel, aldus de besturen. Zij wijzen er op dat zij nooit zijn bekostigd voor het aanleggen van een ventilatie-installatie. Ook gemeenten worstelen met budgetten voor onderwijshuisvesting.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!