Basisscholen krijgen in de toekomst één basisbedrag per school en per leerling. Ook zal de volledige bekostiging straks op kalenderjaarbasis worden vastgesteld en uitgekeerd. De teldatum komt te liggen op 1 februari in het voorgaande kalenderjaar.

De vereenvoudiging van de bekostiging komt voort uit een voorstel van de PO-Raad. Het is nu voor besturen en scholen nog moeilijk om in te schatten welk bedrag zij gaan ontvangen. De huidige bekostiging is lastig te doorgronden. De diverse onderdelen worden op verschillende momenten in het jaar uitgekeerd. De ondoorzichtigheid bemoeilijkt niet alleen de financiële planning, maar ook de verantwoording tegenover, en dialoog met bijvoorbeeld de medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht.

De minister wil toewerken naar één basisbedrag per school en per leerling en uitkering van de volledige bekostiging op basis van het kalenderjaar.

Beter plannen en verantwoorden

De vereenvoudigde bekostiging moet besturen en schoolleiders helpen om een goede meerjarige financiële planning te maken. Er moet zo ook meer ruimte komen om met belanghebbenden in gesprek te gaan over de besteding van de middelen. Zo kunnen besturen keuzes maken die passen bij hun visie en de lokale situatie. Naar verwachting zal ook de administratieve last bij scholen afnemen.

Aanvullende bekostiging voor kleine scholen, onderwijsachterstanden en specifieke doelgroepen, zoals asielzoekers, blijft bestaan. Net als ondersteuning van leerlingen, ook in het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Het verschil in bekostiging tussen onder- en bovenbouw wordt losgelaten. Ook wordt geen rekening meer gehouden met de gemiddelde leeftijd van de leraren. Verder worden de bedragen voor de personele en materiële bekostiging samengevoegd, waardoor het onderscheid verdwijnt.

Minister Slob wil de plannen voor de vereenvoudiging van de bekostiging in samenwerking met het veld verder uitwerken.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!