Minister Slob en de VO-raad werken al geruime tijd aan de vereenvoudiging van de bekostiging in het vo. De huidige bekostiging is complex, ondoorzichtig en bevat ongewenste prikkels. Zo kan het voorkomen dat een havo-leerling op de ene school een andere bekostiging ontvangt dan een havo-leerling op een andere school. Een ingewikkelde bekostiging belemmert schoolbesturen bij hun financiële planning. Daarom heeft minister Slob in samenwerking met de VO-raad een vereenvoudigd bekostigingsmodel ontwikkeld, dat het aantal bekostigingsparameters fors terugbrengt, maar wel rekening houdt met reële kostenverschillen. Het aantal ongewenste prikkels wordt bovendien sterk verminderd.

Op korte termijn informeert minister Slob de Tweede Kamer per brief over dit nieuwe model. Ook wordt in de brief het proces voor de komende periode geschetst, waarbij onder andere aandacht is voor het informeren van schoolbesturen over de indicatieve herverdeeleffecten. Het is de bedoeling dat deze brief nog voor de aanvang van het zomerreces naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!