Medio 2022 gaat de wetswijziging voor de vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs in en vanaf kalenderjaar 2023 wordt de nieuwe systematiek toegepast. Vanaf boekjaar 2022 heeft de wetswijziging gevolgen voor de verantwoording van de bekostiging door OCW.
Het was al even duidelijk dat de balanspost ‘vordering OCW’ afgeboekt zou moeten worden, maar wanneer en hoe was nog niet duidelijk. In een recente brief van het ministerie van Onderwijs over de vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs wordt beschreven dat de vordering ten laste van het resultaat 2022 zal worden geboekt. Dat betekent een grote verliespost in het resultaat over 2022. Wij adviseren schoolbesturen daarom om deze verliespost op te nemen in de begroting van 2022. Een afboeking in 2021 is overigens niet mogelijk.
Hoewel het ministerie onderstreept dat de omvang van de bekostiging ongewijzigd blijft, leidt deze nieuwe bekostigingssystematiek er wel toe dat de sector circa 600 miljoen euro aan vermogen inlevert.
OCW heeft de inspectie gevraagd om coulant om te gaan met besturen die zo onder de signaleringswaarden komen. De inspectie zegt ook dat besturen niet in het continuïteitstoezicht zullen worden betrokken wanneer in hun jaarverslag 2022 een of meerdere kengetallen onder de signaleringswaarde liggen door het vervallen van de ‘vordering OWC’. Voor de boekjaren 2023 en de drie jaren daarna zal bij het continuïteitstoezicht rekening worden gehouden met het effect van het vervallen van de vordering. OCW wil deze kwestie nog nader toelichten met behulp van een webinar of andere presentatie.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!