Tijdens onze controles merken we dat nog niet iedereen bekend is met een mogelijke belangrijke wijziging in de verslaggevingsregels die ingaat per 1 januari 2018.

Er is een concept richtlijn die de verwerking van de kosten voor groot onderhoud drastisch gaat wijzigen. In beginsel kunnen onderhoudskosten volgens drie uitgangspunten verwerkt worden in de jaarrekening:

  1. a) Via een voorziening voor groot onderhoud;
  2. b) Activeren op de balans(componenten methode); of
  3. c) Direct in de staat van baten en lasten.

Volgens een concept richtlijn (RJ 212.445) gaat dit ingaande 2018 veranderen. Kosten voor groot onderhoud kunnen ingaande 1 januari 2018 alleen nog maar worden verwerkt:

  1. a) Via een voorziening voor groot onderhoud;
  2. b) In de boekwaarde van het actief (componenten methode);

Het is dus niet meer toegestaan met ingang van 2018 kosten voor groot onderhoud direct in de staat van baten en lasten te verantwoorden. Dit kan grote gevolgen hebben voor de jaarrekening en de begroting. De ‘overstap’ van methode c naar methoden a of b kan als volgt worden verwerkt:

– deze mag (in afwijking van RJ hoofdstuk 140 Stelselwijzigingen) prospectief worden toegepast indien methode a wordt gekozen;
– deze dient overeenkomstig hoofdstuk 140 Stelselwijzigingen retrospectief te worden toegepast indien methode b wordt gekozen.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!