Het ministerie van OC&W heeft een aanpassing aangekondigd in de jaarrekening en in het bestuursverslag van samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Aanleiding hiervoor is dat er sinds de invoering van passend onderwijs een maatschappelijke en politieke wens ligt om de middelen voor extra ondersteuning aan leerlingen beter te verantwoorden en daardoor de transparantie over de besteding te vergroten. 

De belangrijkste wijziging is dat inkomensoverdrachten niet meer worden afgetrokken van baten, maar als kosten moeten worden verantwoord. De aanpassingen zijn tot stand gekomen op advies van een werkgroep bestaande uit een aantal samenwerkingsverbanden, schoolbesturen, de PO- en VO-raad, de AOb, het ministerie van OCW, de onderwijsinspectie en DUO. Naast de aanpassingen in de jaarrekening en het bestuursverslag heeft de werkgroep een notitie opgesteld met uitgangspunten en richtlijnen voor monitoring en verantwoording door en binnen de samenwerkingsverbanden.

 

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!