Het Nationaal Programma Onderwijs maakt voor het eerst onderdeel uit van de Rijksbegroting. Op Prinsjesdag 2021 benoemde koning Willem Alexander het NPO en de noodzaak om onderwijsachterstanden in te lopen. In de troonrede werd benadrukt dat de achterstandsmiddelen uit het NPO niet alleen voor leerachterstanden zijn bedoeld, maar ook voor de sociale en emotionele gevolgen van de coronacrisis op leerlingen.
De onderwijsbegroting voor 2022 staat in het teken van lopend beleid en biedt voor het onderwijs weinig nieuws.
Het kabinet vraagt aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs. Het niveau van het onderwijs in Nederland is hoog, maar staat wel onder druk. De prestaties van leerlingen op de basisvaardigheden dalen. De kwaliteit van onderwijs is afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende en goed toegeruste leraren en schoolleiders. Daarom krijgt dit de hoogste prioriteit, aldus het kabinet. Er gaat aandacht naar de begeleiding van startende leraren, het stimuleren van zij-instroom, flexibilisering van lerarenopleidingen en het behoud van leraren door professionalisering.
De rijksbegroting 2022 van OCW is hier te vinden.Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!