De Tweede en Eerste Kamer zijn akkoord met het wetsvoorstel met betrekking tot de terugvordering van de transitievergoedingen (die betaald zijn bij ontslag van twee jaar zieke werknemers). De nieuwe wet gaat in op 1 januari 2020. Tussen 1 april 2020 en 1 oktober 2020 kunnen werkgevers ook met terugwerkende kracht transitievergoedingen, die betaald zijn vanaf 1 juli 2015, terugvorderen bij het UWV.
Het kan gebeuren dat de invoerdatum wordt uitgesteld vanwege de werkdruk bij het UWV.
Maar de wet is er door en de rekenregels waarmee de vordering kan worden bepaald zijn ook bekend.

De overheid wil met deze wet het probleem van slapende dienstverbanden aanpakken. Een werknemer die na twee jaar ziekte wordt ontslagen via het UWV, ontvangt een transitievergoeding. Er zijn echter werkgevers die werknemers in zo’n situatie in een slapend dienstverband houden. Er is dan geen sprake van ontslag, dus hoeven zij geen transitievergoeding te betalen. Onder de nieuwe wet wordt de werkgever gecompenseerd voor de transitievergoeding bij ontslag van een twee jaar zieke werknemer. De kosten worden gecompenseerd vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Een slapend dienstverband heeft dus geen voordeel meer voor de werkgever.

Wat betekent de nieuwe wet voor uw jaarrekening 2018?

  • Er dient een langlopende vordering (financiële vaste activa) opgenomen te worden, indien er transitievergoedingen zijn betaald in de periode van 1 juli 2015 tot heden en de instelling het stellige voornemen heeft om deze terug te vorderen van het UWV. Er is sprake van een langlopende vordering omdat deze niet binnen  één jaar wordt afgerekend.
  • Bij de bepaling van de voorziening voor langdurige zieke medewerkers moet er naar onze mening rekening worden gehouden met een transitievergoeding. Bij de bepaling van de voorziening voor langdurig zieken dient conform de RJ 271.205 en RJ 271.502a ook rekening te worden gehouden met de te betalen transitievergoeding. De berekening van de voorziening voor een langdurig zieke medewerker bestaat uit: resterende maanden 1e jaar langdurig ziek: 100%; plus 12 maanden 2e jaar langdurig ziek: 70%; plus berekende verschuldigde transitievergoeding, indien de inschatting van HR is dat de betreffende medewerker niet meer zal herstellen. De hiervoor genoemde vordering mag hiermee niet worden verrekend, maar dient als langlopende vordering te worden verwerkt.

Meer details over de nieuwe regeling vindt u hier.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!