Instellingen die niet verzekerd zijn voor zieke medewerkers (dus niet meer aangesloten bij het vervangingsfonds (PO) & geen verzuimverzekering hebben afgesloten) moeten per zieke medewerker een inschatting maken van het toekomstige ziekte verzuim.

Als een medewerker ziek is geworden vóór 31 december 2016 en de verwachting is dat deze medewerker niet of gedeeltelijk zal terugkeren dan moet er een voorziening worden gevormd voor de loonkosten tot aan de uitdiensttreding. Door de invoering van de Wwz is daar mogelijk de transitievergoeding bij gekomen.

De Wwz geldt overigens uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Het Burgerlijk Wetboek is op het bijzonder onderwijs van toepassing. Het openbaar onderwijs valt onder het ambtenarenrecht. De PO-Raad vindt dit een onwenselijke situatie omdat er onbedoeld aanzienlijke verschillen ontstaan in de rechtspositie van werknemers. Daarnaast ontstaat een ingewikkelde positie voor de vervangingspools omdat deze vaak voor zowel openbaar als bijzonder onderwijs werken. Bovendien zijn deze verschillen ook voor het Vervangingsfonds en het Participatiefonds lastig.

Voor openbaar onderwijs geldt de Wwz niet. Dus hier is ook de transitievergoeding niet van toepassing. Kijk hier voor meer achtergrondinformatie. We onderkennen twee situaties voor onderwijsinstellingen in het bijzonder onderwijs:

  • Aangesloten bij UWV: Wij zijn van mening dat er geen rekening moet worden gehouden bij de bepaling van de voorziening voor langdurig zieken met de transitievergoeding, De reden hiervoor is dat er per 1 januari 2018 een compensatie komt voor de transitievergoeding die werkgevers moeten betalen na twee jaar ziekte. Werkgevers die na twee jaar ziekte van een werknemer een transitievergoeding moeten betalen, kunnen hiervoor een beroep op doen bij UWV. Het plan is om deze compensatie met terugwerkende kracht toe te kennen tot 1 juli 2015. Hoewel het aannemelijk is dat UWV de transitievergoeding betaalt, is er nog geen grond om op basis hiervan een vordering op te nemen voor de reeds betaalde transitievergoedingen in 2015 en 2016. Het mag dan wel zijn aangekondigd op Prinsjesdag 2016, maar het is de vraag of een nieuwe regering dit plan overneemt.
  • Niet aangesloten bij UWV: In dat geval moet de transitievergoeding door de instellingen worden betaald; nu en in de toekomst. Er dient hier dus wel rekening te worden gehouden met deze vergoeding bij de bepaling van de voorziening. Een vordering is niet van toepassing.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!