De PO Raad meldt 14 april in haar nieuwsbrief dat schoolbesturen in het jaarverslag 2019 een toelichting moeten geven op de mogelijke (financiële) effecten van de coronacrisis. Accountantskantoren hebben dit volgens de PO-Raad bevestigd.

Nu hebben onderwijsinstellingen veel last van de Coronacrisis, maar het jaarverslag hoeft in beginsel geen toelichting over de Coronacrisis wat ons betreft. De Coronacrisis is wat de verslaggevingsregels noemen een “gebeurtenis na balansdatum die geen nadere informatie geeft over de feitelijke situatie op balansdatum”. De Coronacrisis kon helaas in Nederland niet eerder worden voorzien dan in maart 2020 (en dus niet al voor 31 december 2019).

Een jaarverslag bestaat uit een bestuursverslag en de jaarrekening. Voor wat betreft de jaarrekening schrijven verslaggevingsregels voor in een dergelijke situatie dat deze gebeurtenissen:
– niet in de jaarrekening worden verwerkt, behalve als er sprake is van continuïteitsproblemen als gevolg van deze crisis. Deze zullen er niet zijn voor een onderwijsinstelling als gevolg van de Coronacrisis;
– moeten worden toegelicht in de jaarrekening indien er sprake is van belangrijke financiële gevolgen. Ook deze zullen er in beginsel ook niet zijn voor een onderwijsinstelling;

In het bestuursverslag wordt in de toekomst paragraaf de verwachte gang van zaken beschreven en de wijze waarop bijzondere gebeurtenissen (waarmee in de jaarrekening geen rekening behoeft te worden gehouden), de verwachtingen hebben beïnvloed. De meerjarenbegroting zal niet wezenlijk aangepast zijn als gevolg van de Coronacrisis dus ook op deze plaats ligt een toelichting niet voor de hand.

Uiteraard is het niet verboden om een opmerking te maken in het jaarverslag, maar indien u dat niet doet, zien wij hier in beginsel in ieder geval geen bezwaren tegen.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!