Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging buitenonderhoud PO & (V)SO

Vanaf 1 januari 2015 zijn de onderhoudskosten van het buitenonderhoud doorgedecentraliseerd aan de schoolbesturen in het PO en (V)SO. Tot en met 1 april 2015 konden schoolbesturen een aanvraag indienen voor een eenmalig aanvullende bekostiging ten behoeve van dit buitenonderhoud. Inmiddels zijn alle aanvragen beoordeeld en de beschikt door de minister. Van verschillende instellingen krijgen wij de vraag of deze extra bate mag worden gedoteerd aan de voorziening voor groot onderhoud. In de regeling is opgenomen dat de middelen worden toegevoegd aan de lumpsum van de scholen en dat er geen aparte verantwoording vereist wordt. Toevoeging aan de lumpsum betekent ook dat de gelden verantwoord dienen te worden in het resultaat van het boekjaar waaraan deze zijn toegekend door de minister. Direct toevoegen aan de voorziening voor groot onderhoud is daardoor geen optie.

Wel kan het zo zijn dat de instelling in 2015 een extra dotatie moet doen aan de voorziening, als uit het onderhoudsplan blijkt dat voor het buitenonderhoud in 2016 relatief hoge uitgaven gepland zijn.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!