Publicatie jaarverslag: in elk geval op de website

Publicatie jaarverslag: in elk geval op de website

Het staat nu ook formeel vast: onderwijsinstellingen zijn wettelijk verplicht om hun jaarverslag openbaar te maken, in ieder geval op hun website. Deze verplichting is vastgelegd in hoofdstuk 660 van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs van het Ministerie van...

DUO ziet fouten in de jaarrekeninggegevens

DUO ziet fouten in de jaarrekeninggegevens

DUO meldt goed en slecht nieuws. De aanlevering van jaarrekeninggegevens via haar nieuwe portaal loopt al goed. Maar de organisatie ziet ook dat bepaalde fouten veel worden gemaakt. Zij komt daarom met de volgende tips.● In de jaarverantwoordingsrapportages kunt u...

Controle van bijzondere bekostiging in het po

Controle van bijzondere bekostiging in het po

De Inspectie van het Onderwijs controleert in het tweede halfjaar van 2022 of scholen in het primair onderwijs de bijzondere bekostiging in 2022 voor bepaalde categorieën leerlingen terecht hebben ontvangen. Het gaat om een specifiek onderzoek dat ook in 2020 en 2021...

Snel een VOG voor Oekraïens onderwijspersoneel

Snel een VOG voor Oekraïens onderwijspersoneel

Dankzij een spoedprocedure kan Oekraïens onderwijspersoneel sneller aan een VOG komen. Er zijn veel Oekraïense leraren nodig, gezien de grote toestroom van ontheemde kinderen uit Oekraïne. Op verschillende plekken in het land worden nieuwkomersscholen uitgebreid of...

Uitleg over vereenvoudigde bekostiging

Uitleg over vereenvoudigde bekostiging

Vanaf januari 2023 zal de bekostiging van het primair onderwijs een stuk eenvoudiger van opzet zijn. Hiertoe is besloten omdat het huidige systeem als complex, sturend en lastig voorspelbaar werd gezien. Op 9 juni 2022 wordt het startschot gegeven voor de...

De loonkloof is gedicht

De loonkloof is gedicht

De loonkloof tussen het primair- en voortgezet onderwijs is gedicht. Op 20 mei 2022 ondertekenden de PO-Raad en de vakbonden het cao-akkoord voor primair onderwijs voor 2022. De achterbannen hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat op 22 april was gesloten....

Horlings Onderwijs Accountants

Bezoekadres
Kon. Wilhelminaplein 30
1062 KR Amsterdam

Contact:
Charles Rabe
Partner
E: crabe@horlings.nl
T: +31 (0)20 5700 200
W: Horlings-onderwijsaccountants.nl

Uw gegevens aanpassen?

Wij gaan uiteraard zorgvuldig en transparant met uw gegevens om. Zo kunt u hier op ieder moment de door u opgegeven gegevens inzien, muteren en aanvullen. Dat gaat veilig via uw geverifieerd emailadres.

CONTACT

BEZOEKADRES

Koningin Wilhelminaplein 30

1062 KR Amsterdam