Scholen in MBO en HO positief over XBRL

Scholen in MBO en HO positief over XBRL

Informatiesystemen spelen een belangrijke rol in onderwijsinstellingen. Informatie die u vastlegt, wordt gebruikt voor bekostiging, verantwoording en beleid in een lange keten met veel afnemers. Door het grote aantal partijen dat die informatie gebruikt en door de elektronische uitwisseling ervan, moeten de gegevens zo zijn gedefinieerd en technisch zo zijn vormgegeven dat de verschillende organisaties in de keten ze eenduidig kunnen uitwisselen. Hierin voorziet XBRL (eXtensible Business Reporting Language). (meer…)