Grensbedragen voor WNT zijn aangepast

Grensbedragen voor WNT zijn aangepast

De grensbedragen voor de WNT zijn dit jaar veranderd. Hierdoor liggen de normbedragen een stuk lager dan € 179.000 (de oude norm). Ons advies aan het interne toezichthoudend orgaan is te bepalen in welke klasse de onderwijsinstelling valt en hier de norm voor de beloning van de bestuurder en de toezichthouders op af te stemmen. (meer…)