Meer medezeggenschap door Wet versterking bestuurskracht

Meer medezeggenschap door Wet versterking bestuurskracht

De Tweede Kamer stemde onlangs in met de Wet versterking bestuurskracht, waarmee onderwijsminister Jet Bussemaker faillissementen, wanbeheer en andere drama’s in het onderwijs wil voorkomen. In eerste instantie waren veel fracties niet enthousiast over de nieuwe wet. Maar nadat de Tweede Kamer vorige week een aantal wijzigingen aanbracht, haalde die toch een meerderheid. (meer…)