Loonheffing toezichthouders verandert door Wet DBA

Loonheffing toezichthouders verandert door Wet DBA

De invoering van de Wet DBA (en het vervallen van de VAR) zorgt voor een ingrijpende wijziging in de loonheffing van toezichthouders. Over de beloning van de Raad van Toezicht hoeft vanaf 1 mei 2016 niet langer loonbelasting te worden ingehouden. De staatssecretaris heeft vooruitlopend op een aanpassing in de wet per 1 januari 2017 via een beleidsbesluit goedgekeurd dat toepassing van de regeling voortaan achterwege blijft als beide partijen daarvoor kiezen. (meer…)