Meldplicht Wet bescherming persoonsgegevens

Meldplicht Wet bescherming persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens eist sinds 2013 van iedere organisatie dat persoonsgegevens worden beschermd. In dat kader is op 1 januari 2016 de meldplicht datalekken ingegaan. Deze houdt in dat organisaties direct een melding moeten doen bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) als zij een ernstig datalek hebben. Het negeren van deze plicht is (meer…)