Aandacht voor Verklaring Omtrent het Gedrag

Aandacht voor Verklaring Omtrent het Gedrag

De inspectie verzoekt schoolbesturen erop te letten dat nieuwe medewerkers bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanleveren. Zij ontvangt de laatste tijd regelmatig meldingen van instellingsaccountants over het ontbreken van een VOG. Deze stijgende lijn is zorgelijk, want de VOG een belangrijke waarborg voor de veiligheid in het onderwijs. (meer…)