De belangrijkste veranderingen in de cao PO op een rij

De belangrijkste veranderingen in de cao PO op een rij

De cao PO 2016-2017 is op 1 juli door de sociale partners ondertekend en ingegaan. Dit heeft onder andere consequenties voor het reglement van het Vervangingsfonds. In de nieuwe cao is een aantal nieuwe contractvormen benoemd. Het Vervangingsfonds zal deze contractvormen opnemen in het reglement en gaan bekostigen. (meer…)