Wanneer is een toezichthouder ondernemer voor de BTW?

Wanneer is een toezichthouder ondernemer voor de BTW?

Voor ieder commissariaat of toezichthouderschap bij onderwijsinstellingen moet worden bepaald of er sprake is van ondernemerschap voor de BTW. Dat is vaak geen eenvoudige opgave. Horlings heeft daarom alle regels voor u op een rij gezet.

 

 

 

 

 

(meer…)

Wanneer is een toezichthouder ondernemer voor de BTW?

Loonheffing toezichthouders verandert door Wet DBA

De invoering van de Wet DBA (en het vervallen van de VAR) zorgt voor een ingrijpende wijziging in de loonheffing van toezichthouders. Over de beloning van de Raad van Toezicht hoeft vanaf 1 mei 2016 niet langer loonbelasting te worden ingehouden. De staatssecretaris heeft vooruitlopend op een aanpassing in de wet per 1 januari 2017 via een beleidsbesluit goedgekeurd dat toepassing van de regeling voortaan achterwege blijft als beide partijen daarvoor kiezen. (meer…)

Wanneer is een toezichthouder ondernemer voor de BTW?

Nieuwe regels voor bestuur en toezichthouders

Voor bedrijven kent de Nederlandse wetgeving heldere regels voor de taak en aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. Deze regels gaan naar verwachting dit jaar ook gelden voor bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen. Bestuurders en toezichthouders die hun werk niet naar behoren doen, kunnen nu (meer…)

Wanneer is een toezichthouder ondernemer voor de BTW?

Nieuwe regels voor bestuur en toezichthouders

Voor bedrijven kent de Nederlandse wetgeving heldere regels voor de taak en aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. Deze regels gaan naar verwachting dit jaar ook gelden voor bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen. Bestuurders en toezichthouders die hun werk niet naar behoren doen, kunnen nu (meer…)