Pilot bestuursverslag en controleverklaring via SBR/XBRL

Pilot bestuursverslag en controleverklaring via SBR/XBRL

De aanlevering van de jaarrekening gebeurt via SBR/XBRL. Sinds begin dit jaar draait er een pilot om ook het bestuursverslag en de controleverklaring via SBR/XBRL aan te leveren. Hierbij wordt ook gekeken naar de inhoud. De huidige bestuursverslagen zijn in sommige gevallen zeer uitgebreid en daarom wordt onderzocht of het in een compacter format kan worden gegoten, zonder dat informatieve stukken verloren gaan. (meer…)