Gezamenlijk aangeboden onderwijs niet belast met btw

Gezamenlijk aangeboden onderwijs niet belast met btw

De Hoge Raad heeft vorig jaar een arrest gewezen dat relevant is voor onderwijsinstellingen die gezamenlijk onderwijs aanbieden. De uitkomst van dit arrest kan aanleiding zijn voor onderwijsinstellingen om op een soortgelijke wijze samenwerking vorm te (gaan) geven. (meer…)

Samenwerking toch BTW-plichtig?

Samenwerking toch BTW-plichtig?

Er is door de rechtbank in Den Haag onlangs een arrest gewezen inzake BTW-vrijstelling bij samenwerking tussen scholen. Het ging om een stichting voor onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking die van 1 januari 2014 tot en met 30 september 2014 twee werknemers detacheerde naar een andere stichting. Beide werknemers zijn zonder BTW gedetacheerd. In geschil is of dit juist is. (meer…)