Uitnodiging: Nieuwjaarsontbijt over Privacy

Uitnodiging: Nieuwjaarsontbijt over Privacy

In december zijn we vaak druk doende met het afronden van het jaar. Met de cijfers, procedures, beoordelingsgesprekken et cetera. Wij houden ons echter ook alvast – mede voor onze klanten – bezig met 2018. Wat komt er op ons af? Waar moeten we op inspringen? En ook welke wetten vragen aandacht. We nodigen u graag uit voor ons Nieuwjaarsontbijt op 16 januari, waarin we u bijpraten over de nieuwe privacyregels. (meer…)

Leer alles over het voorkomen en melden van datalekken

Leer alles over het voorkomen en melden van datalekken

Er zijn nog een paar plaatsen voor de informatieve bijeenkomst Meldplicht datalekken en privacy in het onderwijs! Als er in een schoolgebouw een lekkage is, belt u de loodgieter. Maar wie moet u bellen als uw onderwijsinstelling data lekt? Ieder schoolbestuur is verplicht persoonsgegevens veilig te stellen en datalekken actief tegen te gaan. En sinds 1 januari 2016 is een onderwijsinstelling verplicht datalekken te melden. Doet u dit niet, dan kan de boete oplopen tot € 810.000! (meer…)