Controle op aanbestedingen terug bij af

Controle op aanbestedingen terug bij af

Op uitdrukkelijk verzoek van de werkgroep Onderwijs van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft de inspectie besloten om voor de controle op de aanbestedingen over 2016 terug te keren naar de werkwijze zoals is beschreven in het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015. In de versie van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016, die rond 5 december 2016 aan het onderwijsveld beschikbaar wordt gesteld, is deze wijziging verwerkt. (meer…)