Voorziening voor groot onderhoud

Voorziening voor groot onderhoud

De vorming van de onderhoudsvoorziening is vaak voer voor discussie. In beginsel kunnen onderhoudskosten volgens drie uitgangspunten verwerkt worden in de jaarrekening: via een voorziening voor groot onderhoud, in de boekwaarde van het actief (de componenten methode) of direct in de staat van baten en lasten. (meer…)