Openbaar onderwijs mag gaan schatkistbankieren

Openbaar onderwijs mag gaan schatkistbankieren

Het openbaar onderwijs kan binnenkort gaan ‘schatkistbankieren’. De gemeentegarantie voor een rekening-courantkrediet voor het openbaar onderwijs wordt afgeschaft. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft hierover een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. In verlengde hiervan gaat hij in op de gemeentegarantie voor het openbaar onderwijs voor een rekening-courantkrediet. (meer…)