Schoolleiders krijgen tijd voor masteropleiding

Schoolleiders krijgen tijd voor masteropleiding

In de cao is geregeld dat schoolleiders geld voor hun eigen professionalisering krijgen. In de praktijk komt er echter vaak voor dat een opleiding niet doorgaat of erg veel eigen tijd vergt omdat er geen vervanging is. Staatssecretaris Dekker wil dit knelpunt oplossen door van 2017 tot 2022 € 40 miljoen uit te trekken voor de vervanging van schoolleiders als zij bezig zijn met een masteropleiding. (meer…)