Publiceren jaarverslagen wordt bij wet verplicht

Publiceren jaarverslagen wordt bij wet verplicht

Het ziet ernaar uit dat schoolbesturen bij wet verplicht worden om hun jaarverslagen actief openbaar te maken. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) werkt aan een wet die dat regelt. Hiermee krijgt het ministerie van OCW een juridische basis om besturen te sanctioneren die weigeren hun jaarverslag te publiceren. (meer…)

Aanpassing continuïteits-paragraaf jaarverslag

Aanpassing continuïteits-paragraaf jaarverslag

Ieder jaarverslag moet sinds 2014 een continuïteitsparagraaf bevatten. Daarin geeft u als schoolbestuur inzicht in het voorgenomen beleid voor de komende jaren en de gevolgen daarvan voor de financiële positie van de organisatie. Na het eerste jaar is naar aanleiding van een evaluatie, besloten tot een aantal kleine aanpassingen. (meer…)