Aandacht voor Verklaring Omtrent het Gedrag

Aandacht voor Verklaring Omtrent het Gedrag

De inspectie verzoekt schoolbesturen erop te letten dat nieuwe medewerkers bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanleveren. Zij ontvangt de laatste tijd regelmatig meldingen van instellingsaccountants over het ontbreken van een VOG. Deze stijgende lijn is zorgelijk, want de VOG een belangrijke waarborg voor de veiligheid in het onderwijs. (meer…)

Meer zicht op private activiteiten

Meer zicht op private activiteiten

De Inspectie heeft na onderzoek vastgesteld dat in het PO & VO de private activiteiten gemiddeld 3 á 4 procent van de inkomsten omvatten. Private activiteiten zijn bijvoorbeeld verhuur of detachering; zaken die niet direct te maken hebben met het geven van (bekostigd) onderwijs. De Inspectie heeft onderzocht of scholen voldoende inzicht hebben in (meer…)

Meer zicht op private activiteiten

Meer zicht op private activiteiten

De Inspectie heeft na onderzoek vastgesteld dat in het PO & VO de private activiteiten gemiddeld 3 á 4 procent van de inkomsten omvatten. Private activiteiten zijn bijvoorbeeld verhuur of detachering; zaken die niet direct te maken hebben met het geven van (bekostigd) onderwijs. De Inspectie heeft onderzocht of scholen voldoende inzicht hebben in (meer…)