Afhandeling van de gewichtencontrole

Afhandeling van de gewichtencontrole

Naar aanleiding van stroom aan reacties over de gewichtencontrole van 2015, heeft de PO-Raad onlangs overlegd met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), de Onderwijsinspectie, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en twee schoolbesturen. Op basis van dat gesprek zijn nieuwe afspraken gemaakt over een zorgvuldige procesgang en duidelijke informatievoorziening rond de bezwaarprocedure. (meer…)