Kengetallen bij het toezicht op de financiële continuïteit

Kengetallen bij het toezicht op de financiële continuïteit

Sinds 2008 berust het financiële toezicht op het onderwijs bij de Inspectie. Eén van de onderdelen van dat financiële toezicht is het toezicht op de financiële continuïteit: de vraag of een schoolbestuur/instelling financieel gezond is aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. (meer…)